DMT: Een verkenning van de hallucinogene plus puissant au monde

DMT: Een verkenning van de hallucinogene plus puissant au monde

De hallucinogene werking van de wereld is DMT (Diméthyltryptamine). Het is een natuurlijke substantie die door bepaalde planten en dieren wordt geproduceerd en die synthetisch is in een laboratorium. Deze last blijft overeind voor intense psychedelische effecten, die mystieke en transcendente ervaringen uitlokt, maar de risico’s voor de mentale gezondheid zijn groter.

Invoering

Le DMT wordt gebruikt door de siècles van de rituelen van verschillende culturen die de wereld doorkruisen. Deze substantie is een souvent consommée onder de vorm van breuvage, également appelé ayahuasca, in Amérique du Sud. De laatste tijd wordt de DMT meer en meer gebruikt als recreatief in het ondergrondse milieu.

Effecten van DMT

De vervulling van DMT veroorzaakt een sterke dissociatie-sensatie in de buitenwereld. Gebruikers van rapporten over de ervaringen van een naderende dood, de reis in een andere wereld, de ontdekking met de entiteiten, de fusie met de natuur en met mystieke fenomenen. De effecten zijn over het algemeen onmiddellijk na het inademen of innemen van de ziekte en de langdurige omgeving 30 tot 45 minuten.

De effecten van DMT zijn interactief met de ontvangst van de serotonine op de cerveau, wat impliciet is in de regeling van de humor, de eetlust en het sommeil. De DMT verhoogt het sérotonineniveau op de cerveau, wat een intense activering van de verbeelding en de creativiteit veroorzaakt. Echter, de vervulling van DMT kan een vergroting van de arteriële druk, een acceleratie van het hartritme, de signalen van de nez en de misselijkheid veroorzaken.

Gebruikstherapieën

DMT is een studie voor zijn therapeutische potentie, waarbij de depressie-, angst- en posttraumatische stress wordt opgemerkt. De therapieën op basis van DMT worden uitgevoerd tijdens de klinische praktijk van meerbetaalde bedrijven, en omvatten universiteitsstaten en in Canada.

Het gebruik van DMT in de therapie is gebaseerd op de theorie en kan de stof helpen om patiënten te helpen traumatische souvenirs op te doen die de oorsprong van bepaalde psychiatrische problemen zijn. De psychedelische ervaring van DMT kan patiënten helpen een gevoel te ervaren, de integratie van moeilijke ervaringen en hun gevoel plus verbindingen met andere mensen en andere mensen.

Secundaire risico’s en gevolgen

Als DMT als niet-giftig en niet-verslavend wordt beschouwd, bestaan ​​er risico’s bij het gebruik ervan. De intense psychedelische effecten van DMT kunnen paniek-, paranoïa- en depressie-episoden veroorzaken bij bepaalde personen. Gebruikers kunnen problemen met herinneringen en concentratie op de rechtbank voorkomen.

DMT kan interagerend zijn met medicijnen, die antidepresseurs en antipsychotica vertellen en ongewenste effecten veroorzaken. Het gebruik van DMT is illegaal in de naam, waardoor de gebruiksmogelijkheden van de betaalde suites zichtbaar worden.

Conclusie

DMT is een hallucinogene stof die extrêmement kan zijn voor mystieke en transcendente ervaringen. Als het gebruik van een therapie als promotiemiddel bestaat, bestaan ​​er risico’s die verband houden met het gebruik ervan, de nota van secundaire effecten op de rechtbank en een uiteenzetting over het juridische systeem. Het is belangrijk dat u begrijpt dat deze stof niet voor de wereld geschikt is en dat de consument met voorzorg handig is. Als u DMT-consumenten overweegt, wordt het eerlijk aanbevolen om toezicht te houden op een professioneel gekwalificeerde professional.